فالگیران داراى ویژگی هاى فیزیكى صداى ضخیم، نفوذ كلام و حركاتى به صورت غیرمنطقى هستند كه ممكن است سبب تسلط بر افراد مختلف شوند. شكل ظاهرى فالگیران سبب مى شود كه زنان، خودشان و آینده شان را در اختیار آنها قراردهند.

دكتر میر شریفا مى گوید: از آنجا كه انسانها از درد پیشگیرى مى كنند و باید به درمان بپردازند راه حل منطقى آن مشاوره و روان شناسى  است.

پس بدیهى است كه فالگیر نمى تواند اززمان حال تا یك دقیقه بعد را پیشگویى كند. زنانى كه نزد فالگیرى مى روند دائماً با همسرشان به مجادله مى پردازند زیرا زنان هزینه و پول زیادى را پرداخت مى كنند و شوهرانشان از آمدن نزد مشاور امتناع مى كنند.

دكتر مریم یوسفى جامعه شناس و استاد دانشگاه مى گوید: ایمان به خدا و توكل به او سبب مى شود كه افراد جامعه به فالگیرى روى نیاورند.


برخى از زنان و جوانان مشتریان فال بینان هستند. این موضوع مخصوصاً در مردان باعث عدم اطمینان و اعتماد و صداقت نسبت به همسرانشان مى شود. دیدگاه این مردان نسبت به همسرانشان این است كه اگر زندگى خود را در فنجان قهوه جست وجو كنند دچار توهمات مى شوند. زنان باید به واقعیت ها بنگرند. همراه با ایمان و اعتقاد و حس مسئولیت مادرى و همسر بودن  را پررنگ تر ایفاكنند.

فالگیران باورهاى پوچ و بى محتوا به مشتریانشان القامى كنند بدون اینكه جست وجو براى درك و بصیرت حقیقت باشد. براثر یك سرى باورهاى ذهنى كه به دختران جوان و زنان القا مى كند این تلقینات سبب مى شود كه جزئى از ذهن ناخودآگاهش شود كه هیچگونه ارتباطى با زندگى ندارد و این افراد را به لبه پرتگاه نیستى مى كشاند باعث تأثیرات منفى در جوانان و زنان مى شوند كه سبب افسردگى محض، خودسوزى و خودكشى مى شود.

دكتر مریم یوسفى اظهار داشت: فالگیرها هیچ آسیبى نمى بینند ولى باید به وجدان خود رجوع كنند زیرا ممكن است با جملاتى زندگى افراد را به ورطه نابودى بكشانند.

جوانانى كه نزد فالگیر مى روند ناامیدى در آنها موج مى زند. همه اقشار زنان به این سمت گرایش پیدامى كنند زیرا كلید پریشانی هاى خود را نمى توانند بیابند و خلاصه مى خواهند راز دلشان را براى فالگیر بازگو كنند.

برخى از زنان به علت اینكه با مسائل احساساتى تر برخورد مى كنند قدرت تحمل مصائب و مشكلات را ندارند و به سمت فالگیرى گرایش پیدامى كنند. ایمان و اعتقاد به خداوند و خودباورى درجامعه زنان باعث مى شود كه به خداوند و دین نزدیكتر شده و امید جاى ناامیدى را بگیرد.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 تیر 1389    | توسط:    | طبقه بندی:    |
نظرات()