- جایزه کلاغ بلورین اولین جشنواره زنان جادوگر در عرصه های جادو و جنبل- خرافات گویی- رمالی و کف بینی- سحر و ورد خوانی- ساخت طلسم و.... به «خرافاتی ترین» زن تاریخ جهان از دوران «پالئوزوئیک» تا کنون به خانم فول پروفسور نژاد پرست « ام الکوکب موسوی» معروف به زهرا رهنورد کاظمی تعلق گرفت. ایشان در اظهار نظری فاشیستی اعلام کرد که ترکها باید به فرزندشان و لرها به دامادشان رای بدن. این عمل مورد اعتراض کروبی قرار گرفت و اعلام کرد: من و همسرم هر دو لر زبانیم. پس لرها به دامادشان و لرها به فرزندشان رای بدن. این خانم خرافاتی همچنین عدم بروز این نوع رای دهی پیشرفته را اصلی ترین دلیل تقلب دانست و امیدوار است با تکمیل مطالعات روشنفکرانه خود، به زودی به ساخت و یا کشف طلسم جادویی معروف خود جهت براندازی نظام دست یابد. لازم به ذکر است ملت ایران به فرزند واقعی خود رای داد و همین امر موجب شد تا کاهن بزرگ معبد دستور تخریب اموال عمومی را صادر کند.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1389    | توسط: سیدسالار سیدمومن    |    |
نظرات()