صاحب نظران بر این اعتقادند دعانویسی به صورت فعلی مبنایی در دین ندارد، اما در مورد اصل این‌كه دعا اثرگذار است روایات و آیات مختلفی در این ارتباط داریم. اصل دعا در اسلام یك مبحث مفصلی است كه در كتب مختلف بیان شده است.هرچند مقدر است و مشیت الهی به انجام كاری تعلق گرفته باشد، دعا می‌تواند آن را تغییر دهد.دعا در اسلام یكی از راه‌های سیر و سلوك و ارتباط با ذات اقدس احدیت است و دعا،‌ عبادت، نیایش و توسل به خاندان عترت و طهارت(ع) جزو ورودی‌های ارتباط با ذات حضرت احدیت است.                              
                                        
اما ما شاهد رواج پدیده ای به نام دعا نویسی در جامعه هستیم كه البته قدمتی طولانی دارد.دعا نویسان را می توان در گوشه و كنار خیابان های شهر،محافل خانوادگی و برخی محافل دیگر مشاهده كرد كه در قبال دریافت پول اقدام به دعا نویسی برای افراد می كنند كه نوعی سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم محسوب می شود.البته در بررسی این موضوع نباید اهمیت و اثرات دعا را به معنای واقعی آن با موضوع دعا نویسی خلط كرد بلكه این دو موضوعات جداگانه ای هستند كه باید از یكدیگر تمایز داده شوند.
یک نمونه جالب در همین شهر می بینید!!!


نوشته شده در تاریخ جمعه 31 اردیبهشت 1389    | توسط: سیدسالار سیدمومن    | طبقه بندی: دعانویسی و رمالی،     |
نظرات()